BRF BLÅ BLOM

Föreningen bildades år 1989 och de första upplåtelserna av 83 bostadsrättshus/lägenheter försåldes i november 1989.
Under år 2002 gav dåvarande styrelse i uppdrag åt företaget Eminenta att arbeta fram handlingar för friköp av 70 st bostadsrättslägenheter taxerade som småhus.
Den 19 april 2004 friköptes dessa 70 fastigheter och bostadsrättsföreningen Blå Blom kom därefter att omfatta 1 st friköpt fristående småhus jämte 12 st bostadsrättslägenheter om 2 rok fördelade i 3 huskroppar och taxerade som hyreshusenheter.

Obligatorist radonmätning är utförd 2009-03-19 och dess värden understiger stort upp till riktvärde för människohälsan 200 Bq/kbm.


Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå