BRF KOLVIK

bildades under 2015 och omfattar nu 6 st fastigheter vilka också är inflyttade till.  Fastigheterna är Värmdö Hemmesta11:479 samt 11:478 med adress Vasavägen 3 i Värmdö kommun.
Under hösten 2016 inköoptes även grannfastigheten Hemmesta 11:38 vilken kommer att bebyggas med ytterligare 3 st bostadsrätter under 2017.

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå