Välkommen till Brf Skeviksdalen 14-18. 

Föreningen med 12 bostadsrättsradhus på Skeviksgatan 14-18 i Gustavsberg, Värmdö Östra Ekedal 1:262.

Fastigheterna är byggda med platta på mark och trästomme. Namnbyte skedde under 2015 till ovan nämnda.

Föreningens bostadsrätter började att upplåtas under 2014. Tomtareal är 3 113,0 kvm, Byggnaderna består av tre radhus med 2,5 plan med fyra lägenheter i varje byggnad och varje lägenheter har två tillhörande uteplatser.

Varje radhus är 113 kvm, total byggnadsarea är 1 356 kvm, och alltså 12 medlemmar.

Uppvärmning sker genom luftvärmepump samt golvvärme, och fastigheterna är också anslutna till det kommunala VA-nätet.

föreningen är en äkta bostadsrättsförening, är ansluten till Telia fibernät.

Till varje lägenhet tillhör kallförråd samt en P-plats.

Föreningen är befriad från den kommunala fastighetsavgiften de första  15 åren.

Ordinarie föreningsstämma ska ske före juni månads utgång.

Styrelsen har ej beslutat om att föreningen ska ta ut avgifter vid pantsättning resp. överlåtelser.

Avgiften för lägenheterna är 530 kronor per kvadratmeter, f.n. kronor 4 992/månad

Föreningen tar för närvarande inte ut någon avgift vid överlåtelser resp. pantsättning.
Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå