BRF ELKVARN, org nr 769610-6397 med säte i Gustavsberg i Värmdö kommun.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningens fastighet

Föreningen förvärvade den 19 november 2004 fastigheten Gustavsberg 1:177 i Värmdö kommun.

Föreningens fastighet består av 2 flerbostadshus i 4-6 våningar med totalt 22 lägenheter med bostadsrätt belägna i Strandvillan och Elkvarn.

  8 st 2 rum och kök

  8 st 3 rum och kök

  3 st 4 rum och kök

  3 st 5 rum och kök 

Den totala boytan är 1 794 kvm. 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF Skadeförsäkring.

 BRF Elkvarn består av 2st fastigheter med totalt 22 lägenheter. Den tekniska statusen är mycket god. Energiuttaget ligger på en mycket låg nivå i förhållande till medelvärdet på liknande fastigheter i Sverige. Energideklaration är utförd 2008 och skall utföras var 10: år och ny deklaration skall utföras under 2018 

Mätning av Radon i inomhusluften i 8 st lägenheter visade mycket låg nivå av Radon. Mindre än 30Bq/m3. Riktvärde för människors hälsa är 200 Bq/m3. Mätningen utfördes 2009. Ny mätning skall utföras 2019. 

Uppvärmningen utföres av fjärrvärme, som levereras av Vattenfalls fjärrvärmeverk i Gustavsberg, som har låg miljöpåverkande produktion.

Värmeradiatorerna i alla lägenheter och gemensamma utrymmen har termostatreglerat flöde.

Föreningen debiterar ut 1% av basbeloppet vid överlåtelser av lägenhet (debiteras köparen) samt 2,5% av besbeloppet vid pantbelåning av lägenheten samt enligt lagen om ekonomiska föreningar debiteras en årskostnad av 10% av basbeloppet vid andra hands uthyrning, vilket givetvis då även skall ha godkänts av styrelsen.

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå