Bostadsrättsföreningen Höjdvägen orgnr 716453-1969.

bildades år 2006 och äger fastigheten Eknäs 1:273 i Stockholms Län.

Fastigheten består av 6 st 2 plans parhuslägenheter, totalt 6 st lägenheter, varav 2 st med källare och 4 st
med sluttningsvåning.
Adressen Höjdvägen i Eknäs är en återvändsgata med gångväg ner mot Skurusundet.

Lite teknisk fakta:

Tomtens totala areal är 2 540 kvm och bostädernas sammanlagda yta, BRA 1,  888 kvm.

Bostadshusen är byggda på betongplatta på mark med underliggande isolering.
Ytterväggarna utgörs av träpanel.


Lägenheterna har en fin utsikt över Skurusundet i en förening vilken har låga driftskostnader. Till lägenherna hör två parkeringsplatser varav en är med carport och el-stolpe.

Vissa lägenheter har också viss nyttjanderätt av markdel tillhörande sin lägenhet

Till lägenheterna finns gemensam TV-antenn varefter varje innehavare väljer separat leverantör för de olika kanalerna. vidare finns ett gemensamt förråd för trädgårdsredskap samt ett gemensamt cykelförråd.

 Lite ekonomi:

Årsavgifterna vilka föreskrivs i stadgarna och skall således täcka föreningens löpande kostnader och årliga avsättningar.

Utöver årsavgiften betalar bostadsrättshavaren sina egna avgifter för uppvärmning, hushållsel samt vattenkostnaderna.

 För kommande år är för närvarande inga avgiftsökningar beslutade.

För närvarande tar föreningen inte ut några avgifter för pantsättning resp överlåtelser.

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå