BRF KARLAVAGNEN 13

föreningen registrerades 1994-01-19 och föreningen förvärvade fastigheten Karlavagnen 13 år 2000 med adress Vegagatan 13 i Stockholms Kommun, och föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Fastigheten bebyggdes 1888 och består av 2 flerbostadshus i 4 våningar, ett gatuhus och ett gårdshus, och beskattas såsom hyresfastighet.
Föreningens ambition är att bevara sekelskifteskaraktären som finns i hela fastigheten .

I fastigheten upplåtes 13 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lägenhet och 2 lokaler med hyresrätt vilka är uthyrda. Och i fastighetens gatuhus finns hiss. Lokalerna är ej uthyrda till affärsverksamhet, utan mer av karaktären lager.
Lägenhetsfördelningen är enligt nu gällande ekonomiska plan:

  8 st 2 rok med andelstal per lägenhet 7,6450
  4 st 3 rok med andelstal per lägenhet 7,1178
  2 st 4 rok med andelstal per lägenhet 9,3146
med tot bostadsarea 1 080 kvm, lokalare 44 kvm, totalt 1 124 kvm.

Fastigheten är taxerad enligt hyreshusenhet och har år 2016 ett totalt taxeringsvärde av Kr. 30 198 000. Fastighetens mark är enligt nu gällande tomträttsavtal tecknat var tionde år, nu gällande till juni 2028.


År 1982 gnomfördes elstambyte samt rörstambyte och under 1993 utfördes detta för de två nedersta våningarna.
År 2003-2004 byggdes nya balkonger genom egna insatsade betalningar.
År 2005 målades hela taket samt delar utbyttes då.
År 2004 målades trapphusen samt nya armaturer
År 2007 genomfördes renovering av fasad på gårdshuset samt målning av fönster på ds.
År 2008 utfördes en generell uppfräschning av innergården.
År 2010 installerades nytt expansionskärl samt nya nyckellås i fastighetens gemensamma utrymmen. 

År 2012 installerades nytt bredband  via Stockholms Stadsnät AB uppgraderat till 1000MB med anslutning till samtliga lägenheter.    

År 2014 byggdes en ny balkong i gatuhuset 

År 2016 färdigställdes alla åtgärder från tidigare OVK besiktning.             

Föreningen är ansluten till ComHem för bredband samt har betalt generell avgft för alla medlemmars bostadsrättstillägg till försäkringen.
Från år 2013 har även anslutning till internet installerats i fastigheten genom Stockholms stadsnät AB.

För närvarande finns inga planerade större underhållskostnader.

Årsavgifterna sänktes år 2007 med 18%/kvm, därefter oförändrade fram till 2012 då de höjdes med 3% samma procent höjdes avgifterna med år 2013 och 2014

Styrelsen kommer att redovisa budget för 2019 vid årets ordinarie stämma och där kan en ev. avgiftshöjning redovisas.

I årsavgiften ingår vatten, värme, bostadsrättstillägg för försäkringen samt internet.

Överlåtelse samt pantsättnings avgift uttages enligt stadgar, och överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Som medlem 

Till föreningens fastighet finns inga reserverade parkeringsplatser för medlemmar ej heller garage.

Vid överlåtelse av lägenhet KAN juridisk person antas, men hit intill har föreningen aldrig godkänt detta, och delat medlemskap mellan barn o föräldrar kan också godkännas.

Handlingar vid överlåtelser samt pantsättningar sändes till Ingarö Kontorstjänst AB. 

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå