BRF LÅNGSJÖN, orgnr 716410-4395

Föreningens fastigheter producerades av Götenehus AB under arbetsnamnet, Brf Siken, med byggstart i slutet av 1985, och byggdes i tre huskroppar med totalt 7 bostadsrättslägenheter med tillhörande förråd och carport.
Bostadsrättsföreningen Långsjön registrerades hos Länsstyrelsen i skaraborgs län 1985-10-22.
Varje lägenhet innehåller 4 rum och kök med en bostadsarea om 112,4 kvm, och med första inflyttning april 1986.

Den ekonomiska planen antogs 1986-01-21 och nu gällande stadgar stämplades och godkändes 1988-11-11.

Fastigheternas tekniska beskrivning, sammanfattning:

Fastigheterna byggda på torpargrund med prefabricerade betongelemnt, 
   ytterväggar med täckmålad träpanel,
   yttertak av betongtakpannor,
   fönster samt fönsterdörrar i 3-glas
   våningstrappa invändigt av furu,
Förrådsbyggnader är golvet av betong, ytterväggar i täckmålad träpanel

Carportar är golvet belagt med singel.

Föreningen är enligt nuvarande gällande taxering, taxerad såsom småhusbebyggelse.

Ordinarie föreningsstämma skall avhållas före juni månads utgång.

Se vidare ritningar på dokumentsidan 


 

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå