BRF VIDÄNGSVÄGEN 16

föreningen bildades i september 2006 och förvärvade fastigheten Taberg 9 med adress Vidängsvägen 16, Bromma i stockholms kommun.
Fastigheten består av 1 hus i tre våningar , och taxeras som hyreshus och med upplåten tomträtt med avtal gm Stockholms Stad
Nybyggnadsår var 1935 och fastigheten har utfört ombyggnadsarbeten under 2004-2006 , såsom:
  stambyte år 2004, renovering av tak år 1997, omdragning av el i lägenheterna under 2004.
Under 2009 genomfördes OVK besiktning.
Under 2010 installerades bergvärmeanläggning för fastighetens uppvärmning, samt visst dräneringsarbete utfördes vilket sedan under 2011 asfalterades.

Fortsatta dräneringsarbeten har utförts under 2013, samt ny torktumlare installerades även detta år.

Under 2014 har tvättstugan renoverats

Under 2017 och 2018 har fasad samt balkonger helrenoverats med att föreningen upptog ett nytt långfristigt banklån påtvå miljoner kronor.

I fastigheten finns 8 bostadsrättslägenheter samt 2 uthyrda affärslokaler, restaurang samt tobakshandel,  i gatuplan.

Fördelning av lägenheterna
  2 st  1    rokv   29 kvm med andelstal/lgh   8,5248
  2 st  1,5 rok     41 kvm med andelstal/lgh 12,2058
  2 st  1,5 rok     39 kvm med andelstal/lgh 11,5923
  2 st  2   rok     54 kvm med andelstal/lgh  17,6770

total boarea 326 kvm samt tomtarea 528 kvm.

Föreningens medlemmar har
  till gång till digital-TV gm Com Hem, vilken föreningen tecknat basutbud med,
  inga egna garage resp p-platser finns reserverade till huset
  avgifter för överlåtelser 2,5% som debiteras köpare och pantsättningars avgift 1% av basbeloppet  debiteras pantsättaren.


  föreningen är skatteklassad som "äkta" bostadsrättsförening,
  vid medlemsförfrågan KAN styrelsen godkänna juridiska personer samt delat ägarskap,
  föreningen har ingen inre reparationsfond,
  gemensam tvättstuga i källarvåning

  Till varje lägenhet tillhör ett separat förråd.  

Styrelsen har nu efter sex verksamhetsår framtagit en underhållsplan, vilket kommer att inverka på kommande årsavgifter.
Styrelsen har under åren haft fäljande avgiftsregleringar:

    1 jan 2009 höjs avgiften med 25% (till 758-855 kr/kvm)
    1 jan 2010 en höjning med 15%
    1 jan 2011 en höjning med 10%
    1 jan 2012 en höjning med  5%.  mellan 995 kr - 1108 kr/kvm.

Denna planering kan givetvis komma att förändras utifrån ev. oförutsedda kostnader eller nya skattedebiteringar under kommande år.

Vid lägenheters överlåtelser skall handlingarna tillställas Ingarö Kontorstjänst AB för godkännande av medlemsskap.

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå