CHARLOTTENDALSHÖJDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Bildades år 2009 då JM byggt färdigt och inflyttning skett i området Charlottendalshöjden i
Gustavsberg, Värmdö Kommun.

Föreningens ändamål är att förvalta det område som registrerats såsom GA 45-48 i Gustavsberg. Området innehåller
gemensamma vägar, grönområden samt bilparkering.

Föreningens medlemmar är 166 andelar för bostäder samt 14 andelar för el vid parkeringsplatser.

För att fastställa debiteringslängd för verksamhetsåren avhåller föreningen extra föreningsstämma under december månad och den ordinarie stämman hålls under maj månad.

Under år 2010 uppsattes farthinder inom bostadsområdet.

Under år 2011 har styrelsen arbetat en hel del med att förhandla för vinterväghållningar.

För mer info se hemsida: www.charlottendalshojdensshf.se


Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå