- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Tips för
bostadsrättsinnehavare

Andrahandsuthyrning

En bostadsrätt upplåtes i syfte att bostadsrättsinnehavaren själv skall bo permanent i den. Om en bostadsrättsinnevare önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kan man få göra det under vissa villkor.

Ansökan om andrahandsuthyrning skall ske skriftligen till styrelsen, som lämnar skriftligt besked ifall ansökan beviljats eller ej.

Bostadsrättstillägg

Det är att rekommendera att varje bostadsrättsinnehavare tecknar tilläggsförsäkring för bostadsrätt, Bostadsrättsförsäkring, som ett komplement till den egna hemförsäkringen. Just Din förening kan ha en försäkring för fastigheten och då även generellt betala alla medlemmars tillägsförsäkring. Kolla med Din bostadsrättsförening!

Då och då drabbas lägenhetsinnehavare av vattenskador i sin lägenhet. Väldigt ofta beror skadan på bristande underhåll av bland annat ytskikt i badrum. Dessa skador är mycket kostsamma att reparera. 

Är skadan då uppkommen pga bristande underhåll av ytskicket (vilket bri är ansvarig för) så kommer kostnaden att helt bekostas av bri (bostadsinnehavaren. Uppkommer den pga tex fastighetens rördragningar kan kostnaden då komma att belasta föreningen och om du då har tecknat tilläggsförsäkring för bostadsrätt så går den försäkringen in och täcker upp större delen av föreningens höga självrisk. Den kostnad som Du som lägenhetsinnehavare får betala är då tilläggsförsäkringens självrisk, samt kostnad för ytskikt ( beroende på ålder på ytskikt).

Överlåtelse av lägenhet

Ingarö Kontorstjänst hjälper Er gärna med erforderliga handlingar vid överlåtelse av bostadsrätt, mot en avgiftskostnad av ca 1100 kr. Telefon, se under kontakt. -->