- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Månadens ord

2020-03-12

Ingarö Kontorstjänst AB, org nr 559191-1713

Slopad revisionsplikt för Ditt Aktiebolag 


Om ditt bolag uppfyller minst två av fölkande krav,
< högst 3 anställda
< högst 1,5 millioner kronor i balansräkningen
< högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning
krävs det ett aktivt beslut av bolagsstämman och en ändring av bolagsordningen för att ditt bolag ska kunna ta bort revisorn.
Och för att företaget skall slippa revision innevarande år krävs det att ändringen ör registrerad hos Bolagsverket senast den sista dagen på räkenskapsåret.
Du kan lätt gå in på Bolagsverkets hemsida och finna vägledning för denna ändring i bolagsordningen.

PRISBASBELOPP 2019

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för år 2020 till 47 300, 800 kronor högre än året före.
Prisbasbeloppet används bl.a. för beräkning av bilförmånsvärdet, maximalt skattefritt traktamente samt gränsen för avdrag för inventarier av mindre värde. 

ROTAVDRAG 
 
Skatteverket har nu förenklat ansökan och utbetalnings systemen:
Skall du som medlem anlita hantverkare för att kunna utnyttja detta avdrag, så finns det nu en ny internettjänst där Du kan få vetskap om hur mycket Du tex redan utnyttjat etc.
Vidare så har skatteverket även gjort det lättare för företagen som skall erhålla betalningen av skatteverket, se mer på deras hemsida.

Gå in på denna länk och läs mer vad som kan ingå:
      www.skatteverket.se 


ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER I AB

skall bolagsstämman numer bestämma det totala arvodet samt hur detta skall fördelas mellan styrelsen.


MOMS o SKATT

Ska betalas varje månad senast den 12:e. (vid månadsredovisning)

BOLAGSVERKET ELEKTRONISERADE HANDLINGAR

Även detta företag är på gång att gå in i IT-världen. Det föreslås
iallafall nu i en propemoria från Justitiedepartementet. Meningen är
då att årsredovisningar, bolagsändringar etc skall kunna lämnas via
den median.

Gå in på deras hemsida för en snabb koll, adress se ovan.

                                  ====

Sköt om er i denna härliga sensommar

                 Christina