Styrelsen

Ordförande Mattias Dungmar mattias.dungmar@gmail.com
Ledamot kassör Björn Palvall bjorn.palvall@gmail.com
Ledamot sekreterare Gunnar Bjernheim gunnarbjernheim@hotmail.c
Suppleant Bengt Grönvall bgron@telia.com
Suppleant Anders Lindgren anders.lindgren@condocons
Suppleant Per Mehlqvist per.m@telia.com
Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå