Styrelsen

Ordförande Mattias Dungmar mattias.dungmar@gmail.com
Ledamot sekreterare Bengt Grönvall bggronvall@gmail.com
Suppleant Anders Lindgren
Suppleant Per Mehlqvist per.m@telia.com
Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå