SLOTTSPARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
             
är en gemensamhetsanläggningar Gustavsberg GA:44 samt GA:64.

Deltagande fastigheter är Gustavsberg 1:397 - 1:432 och den bildades år 2009.

Anläggningen  omfattas av


Asfalterade körvägar med belysning och alléträd
Gångvägar litt F1-F4 samt trottoarer
Trappa ner till Godenius väg
Föreningslokal
Förrådsbyggnad med elmätare och vattenmätare
Carportas med motorvärmare
Cykelförråd
Sophus med förråd
Parkeringsplatser med motorvärmare
Parkeringsplatser
grönområde
Vattenledningar med tillbehör fr o m kommmunens förbindelsepunkt i respektive radhus samt
t o m fastighetsgräns för bostadsrättsföreningens flerfamiljshus
Avloppsledningar fr o m kommunens förbindelsepunkt t o m rensbrunnar ytanför radhusen och flerfamiljshus.
Dräneringsledningar runt samtliga hus fram till gemensamhetsanläggning.

Kostnaden för vattenförbrukningen skall täckas genom avgifter som utfaktureras till delägarna efter egna förbrukningar.

Verksamhetsåret är kalenderår.

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå