Behandling av personuppgifter i Ösbydalens samfällighetsförening

Dataskyddsförordningen (benämns även GDPR) reglerar när och hur personuppgifter får behandlas. Det är en EU-gemensam förordning som från och med 2018-05-25 ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Ösbydalens samfällighetsförening (ÖSF) behandlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att sköta förvaltningen och administrationen av föreningen i enlighet med gällande lagstiftning och anläggningsbeslut. Vi behandlar personuppgifter tillhörande medlemmar, styrelsemedlemmar och leverantörer. ÖSF är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Föreningens ekonomiska förvaltare, Ingarö Kontorstjänst är så kallat personuppgiftsbiträde åt ÖSF.

För medlemmar[1] behandlas följande kategorier av uppgifter; för- och efternamn, person nummer, fastighetsbeteckning, ägarandel, andelstal i föreningen, årsavgift, gatuadress och postadress.

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att ÖSF ska kunna sköta förvaltningen enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (rättslig förpliktelse) såsom upprätta och underhålla en så kallad debiteringslängd, kommunicera med medlemmarna, sköta debitering och indrivning av årsavgifter etc. Inom ramen för denna verksamhet kan personuppgifterna komma att lämnas ut till kronofogdemyndigheten.

En gång om året, inför ordinarie föreningsstämma inhämtar ÖSF uppgifter om fastighetsägare och ägarandel från lantmäteriet. Vår ambition är att alltid ha korrekta och uppdaterade uppgifter och ber er därför att meddela eventuella förändringar såsom namnbyte, ägarbyte etc.

ÖSF behandlar inte personuppgifterna under längre tid än nödvändigt. Det innebär att de tas bort när de inte längre behövs för verksamheten och när lagstiftning som till exempel bokföringslagen medger att så sker.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter som ÖSF behandlar är du välkommen att vända dig till, Ingarö Kontorstjänst med en skriftlig förfrågan. Detsamma gäller om du vill meddela till exempel ett namnbyte eller ägarbyte.

Kontaktuppgifter:

Ösbydalens samfällighetsförening (org.nr 717900-0067)

C/o

Ingarö Kontorstjänst AB

Odelbergsväg 9

134 40 Gustavsberg

Tel: 08 570 30099

www.ingarokontor.se[1] Fastighetsägare inom ÖSFs förvaltningsområde enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut


Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå