Styrelsen

Ordförande Stefan Linder stefanlinder76@gmail.com
Ledamot kassör Mette Törnqvist
Ledamot sekreterare Annelie Wallman annelie.p.wallman@gmail.com
Suppleant Jenny Möllergren jennymollergren@gmail.com
Suppleant Kerstin Wersäll kwersall@gmail.com
Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå