- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Månadens ord

2021-08-23

Ingarö Kontorstjänst AB, org nr 559191-1713

Corona tider

Ja tyvärr så är vi fortfarande i dessa pandemitider, och det kan vara svårt för oss mindre bolag att få våra företag att fortsätta vara en grund till vår överlevnad, i alla fall ekonomiskt.

Vår regering ger ut informationer om  bidrag/ersättningar till företagare, och känner du att du kan tilldelas något av dessa, tex  omsättningsersättning , omställningsstöd eller permitterings ersättning, så är du självklart välkommen att höra av dig så vi kan hjälpa till att utforska just dina ev. ersättningar.PRISBASBELOPP 2021

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för år 2021 till 47 600, 300 kronor högre än året före.
Prisbasbeloppet används bl.a. för beräkning av bilförmånsvärdet, maximalt skattefritt traktamente samt gränsen för avdrag för inventarier av mindre värde. 

ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER I AB

skall bolagsstämman numer bestämma det totala arvodet samt hur detta skall fördelas mellan styrelsen.


MOMS o SKATT

Ska betalas varje månad senast den 12:e. (vid månadsredovisning)


                                  ====

Sköt om er  
                 Christina