- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Månadens ord

2024-05-14
Ingarö Kontorstjänst AB, org nr 559191-1713

PRISBASBELOPP 2024

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för år 2024 till 58 500.

Prisbasbeloppet används bl.a. för beräkning av bilförmånsvärdet, maximalt skattefritt traktamente samt gränsen för avdrag för inventarier av mindre värde. 

ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER I AB

skall bolagsstämman numer bestämma det totala arvodet samt hur detta skall fördelas mellan styrelsen.


MOMS o SKATT

Ska betalas varje månad senast den 12:e. (vid månadsredovisning)

                                  ====

Njut av vårvärmen o solen 
                 Christina